Fără categorie

Obligativitatea unui contract de service pentru casele de marcat

Avand o experienta de peste 10 ani in domeniu, asiguram toata gama de servicii pentru casa de marcat.

In perioada de garantie, reparatiile vor fi asigurate gratuit, iar post-garantie in baza unui contract de service sau contracost.

Contractul de service pentru casele de marcat este obligatoriu conform art.102 alineat 8 si 9 din HG479/2003 completata cu HG804/2017 .
„(8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.
(9) În situaţia în care la punctul de lucru al utilizatorului funcţionează aparate de marcat electronice fiscale de acelaşi tip, iar service-ul este asigurat de acelaşi distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenţii”

Hotarare nr. 2398/21 decembrie 2004

Pentru modificarea si completarea NM pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Achizitioneaza AICI o Casa de Marcat fiscala cu Jurnal Electronic

Publicat in Monitorul Oficial, Partea 75 din 21 ianuarie 2005

Art. 106. – (2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unitatilor de service acreditate, sa asigure:

 1. a)interventia prompta si gratuita, la solicitarea organelor de control;
  b)instalarea aparatului nou si repunerea in functiune ori inlocuirea aparatului defect, in termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;
  c) instruirea utilizatorului, completarea cartii de interventii a aparatului si semnarea declaratiilor de instalare;
  d) efectuarea a cel putin o verificare anuala a aparatelor de marcat electronice fiscale si indeplinirea oricaror alte obligatii ce revin unitatilor de service potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Republicata si modificata de OG 47/2007

(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:

 1. a)sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv;
  b)sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta;
  c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatii acreditate de catre acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;
  d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continand clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, precum si clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori.
  h) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum si incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (8); h 1 ) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (6) lit. e);

Art. 10 Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

 1. h) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum si incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (8); h 1 ) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (6) lit. e);

Art. 11 (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 10 se aplica operatorilor economici, cu exceptia celor prevazute la art. 10 lit. d), astfel:

a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), f), g) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 40.000 lei;
c) faptele prevazute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei.